Privacybeleid

Nexen Tire

Laatste update: 8 september 2020

Als je iets bij ons bestelt, hebben we je gegevens nodig. Veiligheid en privacy vinden wij heel belangrijk. We leggen je graag uit wat we met je gegevens doen en hoe we je gegevens beschermen. Ook vertellen we graag wat ons cookiebeleid inhoudt.

Heb je vragen of klachten? Vul ons contactformulier in.

PRIVACY STATEMENT

Nexen Tire
Dit is het privacy statement van Nexen Tire Nexen Tire is de meest toonaangevende distribiteur van auto- en truckbanden van Europa. Nexen Tire is gevestigd te Moerdijk aan de Distriboulevard 25. Nexen Tire is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nexen Tire verwerkt van iedereen die contact met ons heeft gehad, zoals (website) bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Denk daarbij aan een naam, (e-mail)adres of geboortedatum, maar ook aan een bestelgeschiedenis of surfgedrag. Wij krijgen deze gegevens van jou, als je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of als je contact opneemt met onze klantenservice.

In dit privacy statement worden de verschillende manieren waarop Nexen Tire gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken. Nexen Tire blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Nexen Tire adviseert je daarom het privacy statement regelmatig door te nemen. Dan blijf je goed op de hoogte.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking
Als je iets bij ons bestelt, vragen we je om bepaalde gegevens. Deze hebben wij bijvoorbeeld nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Op grond van de wet moeten wij gegevens die zijn gerelateerd aan je bestelling zeven jaar bewaren.
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen.

Pin/Creditcard betalingen
Ten behoeve van het afwikkelen van je aankopen bij ons of bij een van onze partnerbedrijven (leveranciers/ retailers/producenten) verwerken wij de volgende gegevens:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14.

Gebruik van www.Nexen Tire.nl
Bezoek aan de website
Als je www.nexentire.nl bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens van je. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. www.Nexen Tire.nl maakt gebruik van cookies om je te herkennen en sneller van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen de cookies ons in staat het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.

Afhankelijk van je gebruik van de website verzamelen wij de volgende gegevens:

Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van jouw gebruik van het platform voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Social Media
Nexen Tire is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn om je te kunnen blijven inspireren. Als je Nexen Tire volgt via sociale media, of communiceert met of over Nexen Tire via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

Bezoek aan een partner; retailer/producten i.v.m. bekijken van onze producten.

Cameratoezicht
Bij bijna al onze partners zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Je wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de desbetreffende winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de partnerorganisatie.
Nexen Tire accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hierin.

(Klanten)service
Als je contact opneemt met Nexen Tire door middel van het contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens om je klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14.

Informatie over diensten van Nexen Tire
E-mail nieuwsbrief
Indien je dat wenst ontvang je periodiek de nieuwsbrief van Nexen Tire per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten, acties en mogelijke activiteiten van Nexen Tire en is zoveel mogelijk toegespitst op jouw interesses en voorkeuren als die bij ons bekend zijn.

Als je de nieuwsbrief van Nexen Tire ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

Als je de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, kan je je op ieder moment daarvoor afmelden.

Klanttevredenheidsonderzoek
Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Nexen Tire, verwerken wij en onze partners de volgende gegevens, zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen van het platform in de breedste zin van het woord:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4, 5, 6.

Daarnaast gebruiken wij de reviews ook voor publicatie maar uiteraard pas na van jou expliciet goedkeuring gekregen te hebben.

Overig
Tenslotte slaat Nexen Tire informatie op (onder andere het door jou gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.
Om te controleren of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Nexen Tire je verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Je Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar worden gemaakt. De kopie van je identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.

Verstrekking gegevens aan derden
Onze website kan gebruik maken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Denk hierbij aan dienstverleners, partners en adviseurs die ons een service verlenen, met ons samenwerken bij bepaalde zakelijke activiteiten, ons adviseren of werken met andere zakelijke partijen.
Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Nexen Tire. Nexen Tire zorgt ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Nexen Tire optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Nexen Tire afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Nexen Tire.

Beveiliging
Nexen Tire heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.
De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Overdracht onderneming
In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Nexen Tire worden overgedragen aan een derde partij of kan Nexen Tire fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Nexen Tire zal je in een dergelijk geval hierover informeren.

Websites van derden
Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Nexen Tire heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander Privacy Statement van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Nexen Tire zijn verkregen. Nexen Tire accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Bewaartermijnen
Nexen Tire bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dat noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Welke rechten kan jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Je hebt het recht op een begrijpelijke uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacy statement hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Recht op inzage en correctie
Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via jouw Nexen Tireaccount kan wijzigen, kan je contact met ons opnemen via onze klantenservice.
Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je ons vragen om aanpassingen. Dat kan bijvoorbeeld voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kan je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Dit recht geldt ook voor andere gegevens die we van je gebruiken. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten.
Verder kan je door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je gegevens te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om gegevens die je aan ons hebt gegeven, zoals je naam, (e-mail)adres en bestelgeschiedenis, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens in een database kan bewaren. Als je van dat recht gebruik wil maken, kan je contact opnemen met onze klantenservice.

Recht op beperking
Ook kan je ons verzoeken om beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dat houdt in dat wij jouw gegevens wel mogen bewaren maar niet mogen gebruiken. Als je van dat recht gebruik wil maken, kan je contact opnemen met onze klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen|
Als je dat wil, kan je ons verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Als je ons verzoekt om jouw account te verwijderen, verwijderen wij de gegevens die tot jou herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren, zullen wij houden. Dit kan je regelen via onze klantenservice.

Recht om een klacht in te dienen
Als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, kan je daarover bij ons een klacht indienen. Als je een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met jou op. Je kan daarvoor contact opnemen met onze klantenservice.  Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kun je doen door te e-mailen naar marketing@inter-sprint.nl. Tot slot kan je je met je klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.